5 Doanh Nhân, 4 Doanh nghiệp hội viên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định năm 2016

In