Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp - 2017”, đã khai giảng ngày 23.8, tại TP Quy Nhơn, do Hội Doanh nhân Ðất Võ phối hợp với Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) tổ chức

Email In PDF.

* Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp - 2017”, đã khai giảng ngày 23.8, tại TP Quy Nhơn, do Hội Doanh nhân Ðất Võ phối hợp với Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) tổ chức. Tham gia khóa đào tạo có gần 90 học viên là các doanh nhân, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại khóa đào tạo, học viên được các chuyên gia của Học viện Tài chính, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam truyền đạt những nội dung về chuyên đề quản trị marketing.

Viết Hiền

http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=86012

 

Joomlart