Lễ bế giảng Khóa đào tạo Nâng cao kỹ năng Quản trị Doanh nghiệp: Chuyên đề Marketing đã kết thúc thành công với phản hồi tốt của học viên 2 ngày 23–24/8/2017 tại Thành phố biển Quy Nhơn

Email In PDF.

Joomlart