Thông báo V/v Tổ chức GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018

Email In PDF.

Thường trực TW Hội Doanh Nhân http://www.doanhnhandatvo.org.vn/ Tổ chức GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018 Vào lúc 15h00 Ngày 10 tháng 03 năm 2018 (Chiều thứ 7)  Tại Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn - Thành phố Quy Nhơn

Hội viên mới Anh/chị tải phiếu đăng ký và làm theo hướng dẫn: http://www.doanhnhandatvo.org.vn/PhieuDangKyGiaNhapHoi2018.doc

Joomlart